Pressemelding 2017-09-14T08:09:43+00:00

torsdag 21. februar 2013

Trollfjord IKT Senter AS ble registrert  1. februar med kontoradresse Stokmarknes i Hadsel kommune.
Selskapet eies med 51% av Trollfjord Bredbånd AS og 49% av Serit IT Partner Harstad AS gjennom sitt Eiendomsselskap Hålogaland Eiendom AS.

SERIT IT Partner Harstad AS er en del av SERIT kjeden, som er lokalisert i hele landet, med om lag 330 ansatte og en forventet omsetning på ca. 750 mill. i 2013.

Trollfjord Bredbånd AS er en del av Trollfjord konsernet, som årlig omsetter for ca. 125 mill. og har sine kontorer på Stokmarknes.

Komplette IKT relaterte tjenester
Trollfjord IKT Senter AS skal selge og levere komplette IKT relaterte tjenester basert på Hosting og ASP til offentlige og private bedrifter i regionen. Kundene skal tilbys de beste løsninger og være trygge på at deres IT systemer er tilgjengelige 24/7 – 365 dager i året.

Marked i endring

Markedet preges av at mange bedrifter i større grad enn tidligere vurderer alternative løsninger for egen IT strategi. Mange vil fortsatt ha sin IT løsning i eget hus, men stadig flere velger å sette ut hele eller deler av IT driften. For å enda bedre kunne imøtekomme våre kunders ulike behov og ønsker,
har Trollfjord Bredbånd AS og SERIT IT Partner Harstad AS etablert Trollfjord IKT Senter AS.

Gjennom denne satsingen ønsker SERIT IT Partner Harstad AS og Trollfjord Bredbånd AS å styrke sine posisjoner som ledende regionale leverandører av IKT tjenester.

Begge selskap har lang erfaring som leverandør til det regionale marked.
Vi vet hva som kreves for å lykkes og det er vårt mål at vi skal være den foretrukne leverandør over tid.
Våre kunder skal merke forskjellen.

Bredt produktspekter

Trollfjord IKT Senter har som mål og levere standard løsninger i tillegg til spesialtilpassede løsninger for etablerte og nye kunder i regionen. I dette ligger bla leveranser av Microsoft produkter som Exchange, SharePoint og Lync, økonomisystemer fra Visma, videokonferanse og IP telefoniløsninger. Systemer for offentlig sektor og ulike type fag-og bransjespesifikke løsninger vil også være en del av tilbud.

Bredbånd

Trollfjord Bredbånd AS er leverandør av kommunikasjonstjenester, de har gjort store investeringer i infrastruktur for å sikre høy hastighet og tilgjengelighet for kundene til Trollfjord IKT Senter.
For å kunne nå ut til flere kunder er det gjennom Trollfjord Bredbånd AS, også etablert samarbeid og allianser med andre leverandører av bredbånd.

Konsulent og driftstjenester

Serit IT Partner Harstad AS vil levere konsulent og driftstjenester til datasenteret og ha det overordnede ansvar for problemfrie leveransene til våre kunder. Våre konsulenter er lokalisert i Harstad, Sortland og på Stokmarknes og vil være tilgjengelig for våre kunder når de trenger dem.
Vi er mer enn en leverandør og har erfart at våre kunder opplever stor merverdi med å bruke oss
som rådgiver og sparringspartner i IKT relaterte spørsmål.

Moderne driftssenter

Gjennom en enkel plugg i veggen skal våre kunder tilbys markedets raskeste tilgang til sine datasystemer. Kundens data blir overvåket i et moderne datasenter som ivaretar sikkerhet,
backup , overvåkning og oppetid. Trollfjord IKT Senter etablerer i denne sammenheng et fullverdig driftssenter helt fra grunnen av, i moderne lokaler på Stokmarknes, der brannsikring, nødstrøm og fysisk sikring er ivaretatt.

En tar sikte på at senteret settes i drift tidlig i 2. kvartal, og vil være ferdig etablert i nye lokaler hos Trollfjord Kraft AS i løpet av sommeren 2012.

For nærmere opplysninger ta kontakt med;

Daglig leder Arild Fredriksen    e-post: arild.fredriksen@trollit.no // Mob: 91726466

Styreleder Knut Sletten             e-post: knut.sletten@trollit.no // Mob: 99287073