Backup og Katastrofesikring 2017-09-13T13:16:02+00:00

Vi leverer backuptjenester som tar bort dine bekymringer rundt datasikkerhet og gjenskapning av data når de er borte. Ved bruk av redundant backupsenter sikrer vi dine data slik at de alltid er tilgjengelige for deg om dine produksjonsdata skulle bli tapt. Bruker du virtualiseringsteknologi i ditt eget miljø i dag kan vi også fungere som katastrofesenter for deg og kjøre produksjonssystemene dine i kortere eller lengre periode om uhellet skulle skje.