Applikasjonsdrift 2017-09-13T13:14:41+00:00

Vi leverer applikasjonsdrift på alt fra enkle støtteapplikasjoner, standard kontorstøtte og avanserte virksomhetsløsninger.

Med Enkle applikasjoner mener vi f.eks. Adobe Reader, Zip og andre enkle «hyllevareprodukter»

Innenfor Standard kontorstøtte tenker vi på eksempelvis Microsoft Office, enten levert fra datasenteret i Citrix/Terminal eller skybaserte Office 365.

Og med Avanserte løsninger snakker vi blant annet om Visma Regnskap med lønn og dokumenthåndtering, Microsoft CRM, Microsoft Exchange, skreddersøm av SharePoint-løsninger og Lync med integrasjon mot telefoni.

Også andre applikasjoner driftes på forespørsel.

Alle applikasjoner som driftes har en garantert oppetid på minimum 99,5 %.